Nijverdal, 4 mei 2018

Beste bezoeker,

Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. Vanaf dan worden bijzonder hoge eisen gesteld aan organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken, etc. Voldoet men daaraan niet, dan kan dat leiden tot torenhoge boetes.

Wij hebben geen inzage in de gegevens die gebruikers registreren met Picnic en kunnen dus niet zien of dat al of niet persoonsgegevens zijn. Maar als dat zo is, dan moet er van alles geregeld tussen de gebruikersorganisatie als verantwoordelijke en ons als verwerker.

Wij hebben ons afgevraagd of het verdienmodel achter Picnic al dit gedoe én het risico op torenhoge boetes wel rechtvaardigt. Onze conclusie is dat dat niet zo is. Daarom hebben we besloten om met Picnic te stoppen. Met pijn in ons hart, overigens. Picnic leverde ons in 2014 immers een nominatie op voor de Computable Awards. Die wonnen we niet, maar we stonden als relatief klein bureau toch maar mooi even met een vernieuwend concept tussen de groten der aarde, zoals SAP, Afas en Twinfield.

Picnic gaat op 24 mei 2018 om precies middernacht op zwart. Natuurlijk bieden wij bestaande gebruikers de mogelijkheid om daarna gebruik te blijven maken van hun Picnic-toepassingen. We halen hun Picnic-toepassing uit Picnic, zodat ze deze als zelfstandige applicatie, dus los van Picnic, kunnen gebruiken.

Daarna blijven we hen ook van dienst. Ons bureau, Mr. Access (meer info: www.mraccess.nl), is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van maatwerkdatabases. We werken voor het MKB, maar ook voor grotere bedrijven zoals Akzo, de VN en Ikea. Nadat een Picnic-toepassing werd verzelfstandigd, verwelkomen we de gebruikersorganisatie graag als maatwerkklant bij ons bureau. Zo blijven ze verzekerd van onderhoud, support en doorontwikkeling van hun ex-Picnic- toepassing.

Het was een hell of a ride. Jammer dat daar nu een einde aan komt. Maar het is niet anders. Tot ziens bij Mr. Access!

Met vriendelijke groet,

Gerwin Berentschot

Oprichter en eigenaar van Mr. Access, specialisten in Microsoft Access